STS i Stenungsund utökar samarbetet med Scania och ser stor framtidspotential inom lastbilssektorn | STS – Scandinavian Transmission Service
17 maj, 2019

STS i Stenungsund utökar samarbetet med Scania och ser stor framtidspotential inom lastbilssektorn

Ola Stålebo, VD

Under våren 2018 blev STS – Scandinavian Transmission Service AB – i Stenungsund leverantörspartner till lastbilstillverkaren Scania. STS fick då i uppdrag att renovera planetväxlar till Scanias lastbilar. Planetväxlarna ingår i bytessystemet Scania Service Exchange som är ett koncept där Scania erbjuder försäljning av renoverade reservdelar. Antalet komponenter i systemet växer kontinuerligt och detta har nu lett till att samarbetet mellan STS och Scania utökats till att även omfatta bakaxeldifferentialer. Under mars startade STS renoveringen av de första komponenterna vid en ny produktionslinje som byggts upp och där ett särskilt Scania-team ansvarar för arbetet.

”Vi är givetvis väldigt glada för att Scania valt att utöka samarbetet med oss. Sedan vi inledde arbetet med att renovera planetväxlar för drygt ett år sedan har relationen fördjupats och vi känner verkligen att Scania värdesätter vårt arbete och kompetensen hos STS medarbetare i Scania-teamet. Samtidigt ser vi möjligheter att utöka vår satsning på att vara en stark partner till andra tillverkare av tunga kommersiella fordon. Det finns fler företag som liksom Scania i allt större utsträckning arbetar enligt principen för cirkulär ekonomi och bygger upp organisationer och rutiner för renovering av drivlinekomponenter. Detta öppnar upp en marknad med stor tillväxtpotential för oss”, säger STS VD Ola Stålebo.

STS startades 1969 och kan i år fira 50-årsjubileum som ett av Europas ledande företag inom industriell renovering av växellådor och transmissionskomponenter för personbilar. Samarbetet med Scania har blivit starten på en långsiktig satsning för att på samma sätt ge STS en stark marknadsposition inom segmentet tunga kommersiella fordon.

Kundunika renoveringsteam och produktionslinjer

”Vi har i decennier arbetat med en industriell processfilosofi som styrs av mycket höga krav på kvalitet, produktfinish och effektiva flöden. Det och kompetensen hos våra medarbetare var viktigt för Scania vid valet av leverantörspartner. Att vi dessutom har kapacitet att kundanpassa produktionen är också en styrka när vi nu framtidssatsar för att bredda oss mot andra tillverkare av kommersiella fordon”, fortsätter Ola Stålebo.

Montering av centralväxel

Hos STS i Stenungsund har särskilda investeringar genomförts vid uppbyggnaden av produktionslinjer för Scanias komponenter. En väsentlig skillnad jämfört med komponenter till personbilar är att drivlinekomponenter till tunga fordon är betydligt större och tyngre vilket bland annat kräver särskilda lyftsystem och även verktyg.

”Vår styrka är att vi har engagerade och mycket kompetenta medarbetare samt kapacitet och de ytor som krävs för att kundanpassa produktionslinjerna. Genom att bilda kundspecifika arbetsteam som får ansvar för de olika komponenterna bygger vi upp viktig spetskompetens som har ett stort kundvärde”, förklarar Ola Stålebo.

Ola Stålebo bedömer att behovet av renoveringar kommer att öka i framtiden. En anledning är den nämnda cirkulära ekonomin och viljan hos många tillverkare att införa affärsekosystem där renoveringar av olika komponenter utgör en central del. Sedan finns det ett växande intresse hos ägare till tunga fordon att välja renoverade komponenter istället för nyproducerade. En renoverad utbytesenhet från STS har samma prestanda som en helt ny produkt och är därför ett bra val för lastbilägare av både ekonomiska och miljömässiga skäl.

För mer information kontakta:
Ola Stålebo, VD Tel. 0303-72 78 93