Skandinaviens största växellådsrenovör – STS i stor satsning på arbetsplatssäkerhet | STS – Scandinavian Transmission Service
29 maj, 2015

Skandinaviens största växellådsrenovör – STS i stor satsning på arbetsplatssäkerhet

Fredagen den 22:e maj stängde växellådsföretaget STS i Stenungsund hela sin produktion under en dag och istället fick personalen arbeta med säkerhet och arbetsmiljö. Temadagen är ett led i en storsatsning på just säkerhet som företaget gör inom ramen för sitt lean-arbete.

– Vi vill att vår personal skall vara personligt engagerade i vår gemensamma arbetsmiljö och vi vill inspirera våra medarbetare att själva finna förbättringsmöjligheter i sin närmaste omgivning. Även om vi som arbetar med ledningsfrågor alltid har med säkerhets och arbetsmiljöperspektiv i beslutsprocessen, så är det ändå den enskilda medarbetaren som har bäst kunskap om just sin arbetsstation och därför också är bäst lämpad att identifiera potentiella risker, säger Ola Stålebo – VD.

Rent praktisk så utrustades varje produktionsteam med färgglada post-it lappar att klistra upp efter att en potentiell risk identifierats inom deras arbetsområde. Sedan samlades lapparna in och sammanställdes i respektive team. Exempel på saker som kunde identifieras var höga trösklar, vassa kanter, trasiga bärplan i lagerhyllorna och tipprisk av tunga föremål.

JK Lyft

Jimmy Knauer, montör, letar skaderisker på en lyft

– Jag måste erkänna att det kändes lite nervöst i början när man fick se alla post-it lapparna klistras upp i vår verkstad men efter att ha tittat på sammanställningen känns det som vi verkligen har lyckats med satsningen och nått vårt mål med dagen. I princip alla identifierade risker är trots allt relevanta och faktiskt också i de allra flesta fall ganska enkel åtgärdade fortsätter Ola Stålebo.

Nu återstår även att fortsätta arbeta med de lite mer komplexa frågorna som kommit fram under temadagen.

– Grunden för STS lean-arbete är att hitta bra och långsiktiga lösningar. Så länge vi inte pratar om någon akut skaderisk skall det även få ta tid att nå en lösning för lite mer komplexa arbetsmiljöfrågor. Även om vi varit förskonade från allvarliga tillbud tidigare så känns det som vi skapat den medvetenhet som behövs för att jobba vidare med säkerhet som en naturlig del av vårt förbättringsarbete. Vi har en absolut nollvision när det gäller olyckor på vår arbetsplats avslutar Ola Stålebo.

För kommentarer och ytterligare information, kontakta:
Ola Stålebo, VD Tel. 0303-727880