Automatväxellådor | STS – Scandinavian Transmission Service
Automatväxellådor

Höga krav på medarbetare, maskinpark och miljö

automatics

En automatväxellåda är en komplicerad del i bilens drivlina och utvecklingen går mot alltmer integrerade och komplexa styrsystem som interagerar med övriga komponenter i fordonet.

Produkten som sådan ställer därför höga krav på kompetens hos våra medarbetare, en effektiv maskinpark, en högteknologisk testutrustning och en absolut ren produktionsmiljö. Vi är stolta över vårt goda kvalitetsrykte, det har vi vår långa tradition av kompromisslöst kvalitetstänkande att tacka.

 

Renoverade konvertrar

– en miljövinst ur flera perspektiv

converter_inside

Konvertern är en del av automatväxellådan som ofta lever ett hårt liv under bilens livscykel. Med sina ungefär 15 kg är det den viktmässigt enskilt tyngsta delen i en automatväxellåda.

Den är dessutom gjord av flera olika metalllegeringar vilket till viss del komplicerar traditionell skrothantering och återvinning. Att kunna erbjuda en renoverad produkt är därför en miljövinst ur flera perspektiv. Det första är ju att själva produkten återanvänds i sin ursprungsform. Man brukar säga att en renoverad produkt förbrukar ungefär 30% av resurserna jämfört med att tillverka en helt ny produkt. Den andra tydliga aspekten är naturligtvis minskade utsläpp från transporter.

Renoveringsprocessen är naturligtvis både miljö- och kvalitetscertifierad enligt gällande ISO- standard.  Det gör att man håller en hög och jämn kvalitet på själva produkten i kombination med en strukturerad hantering av potentiellt miljöfarligt avfall såsom spillolja. Miljö och kvalitet är två aspekter vi aldrig kan kompromissa med.