Miljö | STS – Scandinavian Transmission Service
Miljö

En grön industri

miljo

Renovering är en verksamhet som bygger på ren återanvändning och resursoptimering

Fordonsindustrin arbetar generellt för att minska sina effekter på miljön och som underleverantör känns det för oss självklart att sträva mot samma mål. Företaget är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och i vår produktionsprocess arbetar vi kontinuerligt för att minska belastningen på miljön.

Vår verksamhet bygger på ren återanvändning och därmed resursoptimering t.ex. av lättmetaller som är dyra och energikrävande att framställa. Vi är övertygade om att efterfrågan på renoverade fordonskomponenter är något som kommer att öka i takt med att slutkonsumenternas miljömedvetenhet ökar.

Ett av STS viktigaste mål är att hela tiden försöka minimera vår direkta miljöpåverkan. Vi väljer därför bort material och produkter som ger en hög miljöbelastning till förmån för leverantörer som kan erbjuda produkter som ger en lägre belastning. Genom att arbeta med renovering, har vår verksamhet i sig en positiv effekt på miljön. Vi tar tillvara lättmetaller och andra komponenter som är energikrävande att framställa.

Trots vår målsättning, kan man inte helt komma ifrån att arbetar med produkter som kan vara skadliga för miljön om de inte tas om hand på ett bra sätt. Därför arbetar vi kontinuerligt med att förebygga utsläppsrisker relaterade till vår verksamhet. Detta gör vi genom att alltid beakta dessa risker vid t.ex. inköp av utrustning och utformning av vårt arbetssätt.

Vi tar tillvara skadliga ämnen såsom förbrukad olja och tungmetaller på ett miljösäkert sätt. Komponenter som inte går att återanvända i vår egen verksamhet skickas för återvinning.
Vi håller oss hela tiden uppdaterade och efterlever naturligtvis den svenska miljölagstiftningen samt andra förekommande krav. Vi stävar även efter att reducera vår förbrukning av ändliga resurser och engagerar vår personal att känna ett personligt engagemang för miljön.

Ladda hem PDF om vår miljöpolicy.