Kvalitet | STS – Scandinavian Transmission Service
Kvalitet

Långsiktigt och kompromisslöst kvalitetstänkande

quality

Vår långa tradition av kompromisslöst kvalitetstänkande i alla led har gjort oss världsledande inom växellådsrenovering.

Som företag har vi höga ambitioner vad gäller vår kvalitet och arbetar enligt nollfelsprincipen genom ständig förbättring av vår process och kvalitetsuppföljning. Vår strävan är även att varje enskild medarbetare skall känna sig djupt delaktig och känna personligt ansvar i det kvalitetsförbättrande arbetet. Naturligtvis är vi certifierade enligt ISO 9001.

Vi är mycket noga vid val av underleverantörer. Leverantörerna måste i linje med vår egen policy, kunna tillhandahålla produkter av absolut högsta kvalitet. Vi utvärderar våra underleverantörer löpande och de som inte kan leva upp till våra krav sorteras undantagslöst bort.

Vid förändringar av produktionsprocessen eller inköp av ny produktionsutrustning, utvärderas varje sådan förändring noggrant med utgångspunkt från kvalitetsbegreppet. Detta långt innan implementering sker i ordinarie process.

Vi förutsätter oss att alltid leverera en med avseende på kvalitet, marknadsledande produkt och därmed vara det självkara leverantörsvalet för kunder med samma strävan.

Ladda hem PDF om vår kvalitetspolicy.